Encomenda da Consellería de Facenda coa Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

arrendamento temporal de pavillóns do recinto feiral da Fundación Semana Verde de Galicia, utilización de infraestruturas como o aparcadoiro e outras prestacións accesorias (vixilancia, limpeza, uso de megafonía…).

Entidade encomendante: Consellería de Facenda

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 20/07/17

Presuposto: 16.415,74 €

Duración: 21 e 22 de xullo de 2017

Obrigas económicas: -

Subcontratacións: -

Ligazón ao DOG

Consellería de Facenda | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Fundación Semana Verde de Galicia (FSVG)