Encomenda da Secretaría Xeral de Medios a Redes de Telecomunicación Galegas Retegal, S.A.

Obxecto:

programa de investimentos 2016 para a mellora e actualización da rede pública autonómica dos servizos de comunicación audiovisual e do equipamento electrónico instalado nos centros de titularidade pública en Galicia e traslado de equipamentos.

Entidade encomendante: Secretaría Xeral de Medios

Entidade encomendada: Redes de Telecomunicación Galegas Retegal S.A.

Data da sinatura: 04/02/16

Presuposto: 448.063,00 euros

Duración: vixencia ata o 31 de decembro de 2016

Obrigas económicas: 448.063,00 euros

Subcontratacións: -

Ligazón ao DOG

A Presidencia da Xunta; Secretaría Xeral de Medios | A Presidencia da Xunta; Redes de Telecomunicación Retegal S.A