Encomenda da Axencia Turismo de Galicia á Axencia Galega de Infraestruturas

Obxecto:

xestión das actuacións precisas para realizar as intervencións necesarias na contorna dos Camiños de Santiago, en Santiago de Compostela.

Entidade encomendante: Axencia Turismo de Galicia

Entidade encomendada: Axencia Galega de Infraestruturas

Data da sinatura: 20/09/16

Presuposto: 0 euros

Duración: vixencia ata o 20 de setembro de 2017, con prórroga automática por períodos dun ano, agás que se exprese por algunha das partes a vontade da súa resolución

Obrigas económicas: -

Subcontratacións: -

Ligazón ao DOG

A Presidencia da Xunta; Axencia de Turismo de Galicia | Consellería de Infraestruturas e Mobilidade; Axencia Galega de Infraestruturas