Encomenda da Axencia Turismo de Galicia a Servizos Agrarios Galegos SA

Obxecto:

execución do Proxecto Paisaxe no Monte do Gozo. Obra civil asociada no Monte do Gozo, elaborado pola Empresa Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista, LDA e asinado polo arquitecto Joao Ferreira Nunes o 15/01/2016.

Entidade encomendante: Axencia Turismo de Galicia

Entidade encomendada: Servizos Agrarios Galegos SA

Data da sinatura: 14/03/16

Presuposto: 407.505,35 euros

Duración: catro meses desde a acta de comprobación de implantación. A acta de comprobación de implantación realizarase nun prazo máximo de un mes a contar desde a notificación da resolución da encomenda.

Obrigas económicas: a Axencia Turismo de Galicia achegará a contía de 407.505,35 euros con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia de 2016.

Subcontratacións: -

A Presidencia da Xunta; Axencia de Turismo de Galicia