Encomenda da Axencia Turismo de Galicia a Servizos Agrarios Galegos SA

Obxecto:

execución do Proxecto de plantacións e movemento de terras asociado no Monte do Gozo, elaborado pola Empresa Estudos e Projectos de Arquitectura Paisagista, LDA e asinado polo arquitecto Joao Ferreira Nunes o 30/12/2016.

Entidade encomendante: Axencia Turismo de Galicia

Entidade encomendada: Servizos Agrarios Galegos SA

Data da sinatura: 23/02/16

Presuposto: 75.827,94 euros

Duración: 40 días a contar desde a acta de comprobación de implantación, que se realizará nun prazo máximo dun mes a contar desde a notificación da resolución da encomenda

Obrigas económicas: a Axencia Turismo de Galicia achegará a contía de 75.827,94 euros con cargo aos orzamentos da Comunidade Autónoma de Galicia para o 2016.

Subcontratacións: -

A Presidencia da Xunta; Axencia de Turismo de Galicia