Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

a posta a disposición dos espazos precisos e os traballos de apoio para a organización das probas selectivas de diversas categorías de persoal estatutario do Sistema Sanitario Público de Galicia.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 29/02/24

Presuposto: 75.317,35 €

Duración: do 29 de febreiro ao 23 de marzo de 2024

Obrigas económicas: si

Subcontratacións: non

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; Fundación Semana Verde de Galicia

Resultoulle útil a información?