Encomenda do Servizo Galego de Saúde á Fundación Semana Verde de Galicia

Obxecto:

a posta á disposición dos espazos precisos e os traballos de apoio para a organización das probas selectivas de diversas categorías de persoal estatutario do Sistema sanitario público de Galicia.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Fundación Semana Verde de Galicia

Data da sinatura: 31/01/24

Presuposto: 330.037,30 €

Duración: do 31/01/24 ao 17/22/24.

Obrigas económicas: si

Subcontratacións: non

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; Fundación Semana Verde de Galicia

Resultoulle útil a información?