Encomenda do Servizo Galego de Saúde a Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)

Obxecto:

prorrogar ata o vindeiro 30 de xuño de 2024 a vixencia da encomenda á empresa pública Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa), como medio propio personificado e servizo técnico, da execución da obra de reforma da zona de consultas externas do Hospital Comarcal de Valdeorras (Ourense), e mantén inalteradas o resto das condicións previstas para a encomenda na Resolución do 19 de xullo de 2022.

Entidade encomendante: Servizo Galego de Saúde

Entidade encomendada: Empresa de Transformación Agraria, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsa)

Data da sinatura: 28/12/23

Duración: ata o 30.06.2024

Consellería de Sanidade; Servizo Galego de Saúde

Resultoulle útil a información?