Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar

Obxecto:

a elaboración das distintas bases reguladoras e as correspondentes convocatorias das distintas liñas de axuda que posibiliten o apoio financeiro recollido polo Fondo Europeo Marítimo, de Pesca e de Acuicultura (Fempa) ás organizacións profesionais do sector da pesca e da acuicultura recoñecidas no ámbito exclusivo da Comunidade Autónoma de Galicia, así como a aquelas entidades sectoriais que desexen optar a obter este recoñecemento.

Entidade encomendante: Secretaría Xeral Técnica

Entidade encomendada: Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar

Data da sinatura: 18/01/24

Presuposto: 73.960,92 €

Duración: do 18/01/23 ao 30/11/24

Obrigas económicas: 73.960,92 €

Subcontratacións: non

Consellería do Mar; Secretaría Xeral Técnica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar

Resultoulle útil a información?