Encomenda da Consellería do Mar ao Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar

Obxecto:

a prestación do servizo de apoio á Consellería do Mar a través do Cima na análise das poboacións de semente de mexillón (Mytilus galloprovincialis) no intermareal rochoso e na avaliación de novos sistemas de captación de semente.

Entidade encomendante: Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica

Entidade encomendada: Centro Tecnológico del Mar-Fundación Cetmar

Data da sinatura: 28/12/23

Presuposto: 796.366,38 €

Duración: do 28/12/23 ao 30/11/26

Obrigas económicas: 796.366,38 €

Subcontratacións: non

Consellería do Mar; Dirección Xeral de Pesca, Acuicultura e Innovación Tecnolóxica | Consellería do Mar; Fundación Centro Tecnológico del Mar

Resultoulle útil a información?