Encomenda da Consellería de Economía, Industria e Innovación ao Consello Galego de Cámaras

Obxecto:

colaboración técnica na valoración obxectiva das solicitudes de inclusión no Plan autonómico de impulso e aceleración de proxectos industriais e para a declaración como Proxectos industriais estratéxicos e Proxectos de interese autonómico.

Entidade encomendante: Consellería de Economía, Industria e Innovación

Entidade encomendada: Consello Galego de Cámaras

Data da sinatura: 12/01/24

Presuposto: 149.500 €

Duración: desde o 12 de xaneiro de 2024 ata o 30 de decembro de 2024.

Obrigas económicas: achegar a cantidade máxima de 149.500 euros para sufragar os gastos ocasionados polas actividades encomendadas, e sempre cunha finalidade compensatoria dos mesmos.

Consellería de Economía, Industria e Innovación

Resultoulle útil a información?