Encomenda da Consellería de Infraestruturas e Vivenda a Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA

Obxecto:

 

  • Na fase de aprobación do proxecto:
    • Informe de supervisión do proxecto relativo á obra terminal de autobuses integrada na Estación Intermodal de Ourense.

 

Entidade encomendante: Consellería de Infraestruturas e Vivenda

Entidade encomendada: Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, SA

Data da sinatura: 09/02/17

Presuposto: 0 euros

Duración: desde a súa sinatura ata o 31/12/2018

Obrigas económicas: -

Subcontratacións: -

Consellería de Infraestruturas e Vivenda | Consellería de Infraestruturas e Vivenda; Sociedade Pública de Investimentos de Galicia, S.A

Resultoulle útil a información?