CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Encomendas de xestión

Recóllense as encomendas acordadas por este departamento, dando cumprimento ás obrigas previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, o orzamento, a duración, as obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

Encomenda de diversas consellerías á Consellería de Sanidade

  • Obxecto: acordo de encomenda de xestión de diversas consellerías a prol da Consellería de Sanidade para a colaboración nun programa de inspección e control da incapacidade temporal na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Entidade encomendante: diversas consellerías da Xunta de Galicia
  • Entidade encomendada: Consellería de Sanidade
  • Data de sinatura: 22/03/2018
  • Presuposto: -
  • Duración: 2018-2021
  • Obrigas económicas: -
  • Ligazón ao DOG

 

Data de actualización: 13/9/2018
Frecuencia de actualización: continua