CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN E ORDENACIÓN UNIVERSITARIA

Encomendas de xestión

Recóllense as encomendas acordadas por este departamento, dando cumprimento ás obrigas previstas na normativa vixente en materia de transparencia, así como ás previstas na Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia.

En concreto, publícase, respecto a cada encomenda, o seu obxecto, a entidade encomendante e a encomendada, a data da súa sinatura, o orzamento, a duración, as obrigas económicas e as subcontratacións que se realicen. Ademais, publícase, no seu caso, a ligazón da súa publicación no Diario Oficial de Galicia.

  • Resolución do 9 de decembro de 2015 pola que se dá publicidade a unha encomenda de xestión, para os exercicios 2015-2016, á Empresa de Transformación Agraria, S.A. (Tragsa). Consultar aquí

 

Data de actualización: 17/12/2015
Frecuencia de actualización: continua