Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua

Ten dispoñibles 1 temas cos criterios que seleccionou:

Data de publicación no DOG: 18/09/2023 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Instituto Galego de Vivenda e Solo

Instituto Galego de Vivenda e Solo - Resolución do 8 de setembro de 2023 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2023

Resultoulle útil a información?