Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 19 temas cos criterios que seleccionou:
Data de publicación no DOG: 02/10/19 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública - Resolución do 20 de setembro de 2019 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2019

Data de publicación no DOG: 13/09/19 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Academia Galega de Seguridade Pública

Academia Galega de Seguridade Pública - Resolución do 4 de setembro de 2019 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2019

Data de publicación no DOG: 13/09/17 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública - Resolución do 5 de setembro de 2017 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por este organismo no segundo cuadrimestre do ano 2017