Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 15 temas cos criterios que seleccionou:
Data de publicación no DOG: 13/09/17 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública - Resolución do 5 de setembro de 2017 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por este organismo no segundo cuadrimestre do ano 2017

Data de publicación no DOG: 31/05/17 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública - Resolución do 16 de maio de 2017 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos por este organismo no primeiro cuadrimestre do ano 2017

Data de publicación no DOG: 23/01/17 | Vicepresidencia e C. de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza; Escola Galega de Administración Pública

Escola Galega de Administración Pública - Resolución do 5 de xaneiro de 2017 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos por este organismo no terceiro cuadrimestre do ano 2016