Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 518 temas cos criterios que seleccionou:
Data de publicación no DOG: 20/09/23 | Consellería de Economía, Industria e Innovación; Axencia Galega de Innovación

Axencia Galega de Innovación - Resolución do 11 de setembro de 2023 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2023

Data de publicación no DOG: 18/09/23 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Instituto Galego de Vivenda e Solo

Instituto Galego de Vivenda e Solo - Resolución do 8 de setembro de 2023 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2023

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe