Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua

Ten dispoñibles 551 temas cos criterios que seleccionou:

Data de publicación no DOG: 07/02/2024 | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Sociedade Galega de Medio Ambiente, S.A.

Sociedade Galega do Medio Ambiente - Anuncio polo que se fai pública a relación de convenios subscritos no terceiro cuadrimestre de 2023

Data de publicación no DOG: 08/03/2024 | Consellería de Economía, Industria e Innovación; Instituto Galego de Promoción Económica

Instituto Galego de Promoción Económica - Resolución do 29 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade dos convenios subscritos no exercicio 2023

Data de publicación no DOG: 04/03/2024 | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; Academia Galega de Seguridade Pública

Academia Galega de Seguridade Pública - Resolución do 23 de febreiro de 2024 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2023

Data de publicación no DOG: 07/02/2024 | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes

Fundación Deporte Galego - Resolución do 17 de xaneiro de 2024 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no terceiro cuadrimestre do ano 2023

Resultoulle útil a información?