Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 377 temas cos criterios que seleccionou:
Data de publicación no DOG: 13/10/21 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Axencia de Protección da Legalidade Urbanística

Axencia de Protección da Legalidade Urbanística - Resolución do 1 de outubro de 2021 pola que se dá publicidade dos convenios subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2021

Data de publicación no DOG: 07/10/21 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Instituto Galego de Vivenda e Solo

Instituto Galego da Vivenda e Solo - Resolución do 28 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade dos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2021

Data de publicación no DOG: 05/10/21 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. (Sogama)

Sociedade Galega do Medio Ambiente, S.A. - Anuncio polo que se fai pública a relación de convenios subscritos no segundo cuadrimestre de 2021

Data de publicación no DOG: 04/10/21 | C. de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Instituto de Estudos do Territorio

Instituto de Estudos do Territorio - Resolución do 10 de setembro de 2021 pola que se dá publicidade dos convenios subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2021

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe