Publicidade dos convenios subscritos

Neste apartado recóllese a publicación no Diario Oficial de Galicia das relacións dos convenios de colaboración, por cuadrimestres, subscritos polas distintas consellerías e entidades do sector público autonómico.
Frecuencia de actualización: continua
Ten dispoñibles 526 temas cos criterios que seleccionou:
Data de publicación no DOG: 03/10/23 | Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes; Fundación Deporte Galego

Fundación Deporte Galego - Resolución do 12 de setembro de 2023 pola que se dá publicidade aos convenios de colaboración subscritos no segundo cuadrimestre do ano 2023

Resultoulle útil a información?

Se o desexa, tamén pode deixar unha suxestión ou proposta de mellora sobre esta páxina
Dispón dun número limitado de 1000 caracteres para a súa mensaxe