Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Secretaría Xeral para o Deporte (A Presidencia da Xunta)

Ten dispoñibles para consulta 1 normativa en tramitación:
Inicio da tramitación: 21/04/2020  | A Presidencia da Xunta - Secretaría Xeral para o Deporte

Proxecto de decreto polo que se regula o Rexistro de Instalacións Deportivas de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma