Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (A Presidencia da Xunta)

Ten dispoñibles para consulta 2 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 08/02/2018  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Anteproxecto de lei de administración dixital de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma