Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.

Consellería de Facenda

Ten dispoñibles para consulta 5 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 09/06/2020  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de decreto polo que se crean e regulan os rexistros de intermediarios de crédito inmobiliario e de prestamistas inmobiliarios da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 16/12/2019  | Facenda - Axencia Tributaria de Galicia

Proxecto de orde pola que se modifican as ordes de aplicación de impostos e da taxa fiscal sobre o xogo