Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 77 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 15/04/2019  | Sanidade - Servizo Galego de Saúde

Proxecto de orde pola que se crea e se regula a composición, funcionamento e organización do Consello Técnico de Atención Primaria

Recibíronse 22 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 02/04/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se crea e regula a Comisión Asesora de Enfermidades Raras de Galicia

Inicio da tramitación: 29/03/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Anteproxecto da Lei reguladora dos xogos de Galicia

Recibíronse 12 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 12/03/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Secretaría Xeral da Igualdade

Proxecto de decreto polo que se crean e regulan as medallas Emilia Pardo Bazán para o recoñecemento de accións relevantes en prol da igualdade entre mulleres e homes

Inicio da tramitación: 04/03/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Anteproxecto de lei de residuos e solos contaminados de Galicia

Recibíronse 21 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 25/02/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Proxecto de decreto polo que se aproba o Catálogo de espectáculos públicos, actividades recreativas e establecementos abertos ao público da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 10 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 18/02/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Proxecto de decreto polo que se adoptan medidas sobre a subministración directa da caza maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma