Pendente de aprobación

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos pendentes de aprobación son aqueles que se atopan en calquera das fases ou trámites de elaboración ou tramitación previstas nos artigos 40° a 44° da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, sempre que non sexan trámites de audiencia a interesados ou trámites de información pública. Os proxectos normativos que se atopen neste último suposto preséntanse dentro da opción de proxectos normativos en prazo de envío de suxestións.
Ten dispoñibles para consulta 105 normativas en tramitación:
Inicio da tramitación: 24/10/2023  | Infraestruturas e Mobilidade - Dirección Xeral de Mobilidade

Proxecto de orde pola que se regula a tarifa específica +65 nos servizos públicos de transporte interurbano de uso xeral da competencia da Xunta de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Inicio da tramitación: 28/09/2023  | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de decreto polo que se aproba o plan de xestión da paisaxe protexida de Penedos de Pasarela e Traba, nos concellos de Laxe e Vimianzo (provincia da Coruña)

Inicio da tramitación: 20/09/2023  | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Proxecto de lei dos orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2024

Inicio da tramitación: 20/09/2023  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Proxecto de lei de medidas fiscais e administrativas

Inicio da tramitación: 19/09/2023  | Medio Rural - Dirección Xeral de Planificación e Ordenación Forestal

Proxecto de decreto polo que se aproba o regulamento polo que se rexerán os contratos temporais de xestión pública dos montes e o fondo de melloras

Recibíronse 8 suxestións para esta norma
Inicio da tramitación: 19/09/2023  | Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de xestión do Monumento Natural da serra de Pena Corneira, nos concellos de Carballeda de Avia, Leiro e Avión (provincia de Ourense)