Proxecto de orde pola que se crean e regulan o Rexistro Galego de Tumores e o Consello de Asesoramento do Rexistro Galego de Tumores

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica

Departamento: Consellería de Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 18/07/2023

Obxecto: o obxecto desta orde é a creación e regulación do Rexistro Galego de Tumores e a creación e regulación do Consello de Asesoramento daquel.

Estado actual: pendente de aprobación