Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Galega da Industria Forestal

Departamento: Consellería do Medio Rural - Axencia Galega da Industria Forestal

Inicio da tramitación: 31/03/2023

Obxecto: o obxecto desta orde é modificar o Decreto 81/2017, do 3 de agosto, polo que se crea a Axencia Galega da Industria Forestal e se aproban os seus estatutos.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 30/08/2023