Anteproxecto de lei do clima de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral Técnica - Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Departamento: Vicepresidencia Segunda e Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Inicio da tramitación: 22/06/2023

Obxecto: a presente lei ten por obxecto:

  • Acadar a neutralidade climática en Galicia no prazo máis breve posible e, en todo caso, a máis tardar no ano 2050, aliñando a política de Galicia co Pacto Verde Europeo e co Acordo de París de 2015.
  • Considerar o clima como prioridade no marco de calquera política sectorial a través de considerar vinculantes as medidas de mitigación e adaptación ao cambio climático para todas as actuacións realizadas na Comunidade Autónoma de Galicia.
  • Establecer o deber de protección, conservación, mantemento e restauración do clima a cargo dos poderes públicos de Galicia e á sociedade galega no seu conxunto.

AVISO: o prazo de envío de suxestións comeza o 24 de xuño de 2023.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 24/07/2023

Suxestións recibidas: 16