Proxecto de decreto polo que se crea e se regula a Comisión de Avaliación e Seguimento da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Departamento: Consellería do Medio Rural - Axencia Galega de Desenvolvemento Rural

Inicio da tramitación: 10/02/2023

Obxecto:

o obxecto deste Decreto é  crear a Comisión de Avaliación e Seguimento da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia, así como a regulación da súa composición, das súas funcións e do seu réxime de funcionamento.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 30/05/2023

Suxestións recibidas: 1