Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do espazo natural das Fragas do Eume e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do parque natural Fragas do Eume

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 29/11/2022

Obxecto: modificar o Decreto 211/1996, do 2 de maio, polo que se aproba o Plan de ordenación dos recursos naturais do espazo natural das Fragas do Eume e polo que se aproba o Plan reitor de uso e xestión do parque natural Fragas do Eume.

AVISO: as suxestións deberán enviarse a partir do día 30 de novembro.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 30/12/2022

Suxestións recibidas: 28