Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 244/2011, do 29 de decembro, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio (IET)

Órgano ou entidade tramitadora: Instituto de Estudios do Territorio - IET -Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto de Estudos do Territorio

Inicio da tramitación: 03/08/2022

Obxecto: este decreto ten por obxecto a modificación dos artigos 27.2 b) e 28.2 (engade un apartado d) do Decreto 244/2011 de 29 de decembro, polo que se aproban os estatutos do organismo autónomo Instituto de Estudos do Territorio.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 30/08/2022