Proxecto de orde pola que se establecen as normas relativas ao uso público e de actividades recreativas nos Illotes dos Guidoiros e Illa de Rúa

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Departamento: Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Inicio da tramitación: 18/07/2022

Obxecto: orde pola que se establecen as normas relativas ao uso público e de actividades recreativas nos Illotes dos Guidoiros e Illa de Rúa, que tería por obxecto evitar que as actividades de uso público poidan seguir alterando e mesmo deteriorando os hábitats naturais e os hábitats das especies nesta zona.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 09/11/2022

Suxestións recibidas: 258