Proxecto de decreto polo que se regula a flexibilidade horaria por conciliación familiar no ámbito do sector público de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral da Función Pública

Departamento: Consellería de Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral da Función Pública

Inicio da tramitación: 22/04/2022

Obxecto: desenvolvemento da flexibilidade horaria por conciliación familiar no ámbito do sector público de Galicia, conforme ao previsto no artigo 106.4 da Lei 2/2015, do 29 de abril, do emprego público de Galicia.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 30/05/2022

Suxestións recibidas: 1