Proxecto de decreto do Observatorio do Sector Lácteo de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Departamento: Consellería do Medio Rural - Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias

Inicio da tramitación: 05/08/2021

Obxecto: o obxecto deste decreto é regular o Observatorio do Sector Lácteo de Galicia como órgano colexiado de asesoramento, consulta e análise do sector lácteo.

Estado actual: pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 07/04/2022

Suxestións recibidas: 2