Proxecto de decreto polo que se crea o Centro Galego de Innovación da Formación Profesional

Órgano ou entidade tramitadora: Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Departamento: Consellería de Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Inicio da tramitación: 19/05/2021

Obxecto:

este decreto ten por obxecto a creación do Centro Galego de Innovación da Formación Profesional, encargado da investigación e da innovación aplicada e a transferencia dos resultados dos proxectos de I+D+i a todos os centros que impartan formación profesional na Comunidade Autónoma de Galicia.

O centro ten natureza de servizo de innovación, investigación aplicada e apoio á docencia, así como a diferentes organismos e empresas, e queda adscrito organicamente á Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional da Consellería de Cultura, Educación e Universidade, dependendo orgánica e funcionalmente desta no desenvolvemento das funcións que se determinan neste decreto.

Estado actual: Pendente de aprobación

Prazo para remitir suxestións: pechado desde 09/07/2021