En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.

Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Ten dispoñibles para consulta 1 normativa en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 10/03/2023 - 24/03/2023  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades - Secretaría Xeral Técnica

Proxecto de decreto polo que se regula o procedemento e os efectos do recoñecemento como instituto histórico de Galicia e a xestión do patrimonio educativo que custodian