En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.

Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia (A Presidencia da Xunta)

Ten dispoñibles para consulta 1 normativa en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 20/01/2021 - 10/02/2021  | A Presidencia da Xunta - Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia

Proxecto de decreto polo que se regula o marco galego de competencias dixitais e a certificación galega en competencias dixitais