En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 6 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 20/05/2019 - 10/06/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Secretaría Xeral de Universidades

Proxecto de decreto polo que se fixan os prezos públicos pola prestación de servizos académicos e administrativos nas universidades do Sistema universitario de Galicia para o curso académico 2019/2020

En prazo de envío de suxestións: 16/05/2019 - 07/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de decreto polo que se aproba o Plan de conservación do monumento natural Souto da Retorta

En prazo de envío de suxestións: 09/05/2019 - 10/06/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Anteproxecto de Lei de pesca continental de Galicia

Recibíronse 168 suxestións para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 07/05/2019 - 28/05/2019  | Cultura e Turismo - Axencia de Turismo de Galicia

Proxecto de orde pola que se establece a ordenación da Ruta dos Xardíns da Camelia e se crea o Comité Camelia Galicia

En prazo de envío de suxestións: 03/05/2019 - 24/05/2019  | Economía, Emprego e Industria - Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Proxecto de decreto polo que se crea o Rexistro de Empresas Instaladoras de Fontanería de Galicia e o Rexistro de Instalacións Interiores de Subministración de Auga de Galicia