En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 5 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 03/12/2021 - 15/12/2021  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Proxecto de orde pola que se aproban os plans de xestión para recursos específicos e algas en Galicia para o trienio 2020-2024

En prazo de envío de suxestións: 26/11/2021 - 22/12/2021  | Sanidade - Axencia Galega para a Xestión do Coñecemento en Saúde

Proxecto de decreto de ordenación do sistema de formación sanitaria especializada na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 24/11/2021 - 17/12/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 61/2021, do 8 de abril, polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 16/11/2021 - 09/12/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Anteproxecto de lei de arquitectura de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma