Anteproxecto da Lei de Ordenación do Territorio de Galicia

Órgano ou entidade tramitadora: Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Departamento: Consellería de Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Inicio da tramitación: 06/09/2018

Obxecto: a presente lei ten por obxecto establecer os principios e criterios básicos e regular os instrumentos necesarios para a coordinación da política territorial e a ordenación do espazo da Comunidade Autónoma de Galicia.

Estado actual: en prazo de envío de suxestións

Prazo para remitir suxestións: 08/10/2018 - 07/11/2018

Forma de remitir suxestións: poderán ser formuladas cantas suxestións se estimen convenientes por vía electrónica a través do formulario habilitado nesta mesma páxina ou mediante a súa presentación en calquera dos lugares previstos na normativa reguladora do procedemento administrativo.

Suxestións recibidas: 1

Formulario de participación

Cubra este formulario e a súa suxestión será atendida polo departamento que elaborou esta norma. Lembre que os campos sinalados con asterisco (*) son obrigatorios

Datos persoais
Suxestións

Se fose necesario anexar algún documento, este deberá axustarse aos seguintes formatos: .bmp, .ce3, .cex, .csv, .cte, .dbf, .doc, .docx, .dwg, .dxfn, .inp, .jpg, .ods, .odt, .pd2, .pdf, .pdl, .png, .prj, .shp, .shx, .tiff, .txt, .xls, .xlsx, .xml. En calquera caso non se deberá superar o límite de tamaño establecido de 5 MB.