En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 4 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 14/01/2022 - 03/02/2022  | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Proxecto de orde pola que se regula o Rexistro administrativo de distribuidores de seguros e reaseguros da Comunidade Autónoma de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 04/01/2022 - 25/01/2022  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Economía, Empresa e Innovación - Dirección Xeral de Planificación Enerxética e Recursos Naturais

Proxecto de orde pola que se aproba o contido das obrigas de información pública e sinaléctica das instalacións termais autorizadas ao abeiro da Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma