En prazo de envío de suxestións

A efectos do publicado nesta sección, os proxectos normativos en prazo de envío de suxestións son aqueles que se atopan cos prazos abertos para algún destes trámites administrativos: trámite de audiencia a colectivos ou persoas que teñan a condición de interesados/as, trámite de información pública xeral ou outros trámites de fomento da participación cidadán que se poidan formalizar con carácter previo ou posterior ao trámite de audiencia das persoas interesadas.
Ten dispoñibles para consulta 10 normativas en tramitación:
En prazo de envío de suxestións: 08/11/2019 - 21/11/2019  | Infraestruturas e Mobilidade

Proxecto de orde pola que se regula a tarifa específica Xente Nova no transporte público interurbano da competencia da Xunta de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 07/11/2019 - 25/11/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Redes e Estacións de Tratamento de Augas

En prazo de envío de suxestións: 07/11/2019 - 25/11/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Comercialización de Produtos Alimentarios

En prazo de envío de suxestións: 07/11/2019 - 25/11/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao medio correspondente ao título de técnico en Mantemento de Estruturas de Madeira e Moblaxe de Embarcacións de Recreo

En prazo de envío de suxestións: 07/11/2019 - 25/11/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Acondicionamento Físico

En prazo de envío de suxestións: 07/11/2019 - 25/11/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Mantemento Aeromecánico de Avións con Motor de Turbina

En prazo de envío de suxestións: 07/11/2019 - 25/11/2019  | Educación, Universidade e Formación Profesional - Dirección Xeral de Educación, Formación Profesional e Innovación Educativa

Proxecto de decreto polo que se establece o currículo do ciclo formativo de grao superior correspondente ao título de técnico superior en Vestiario á Medida e de Espectáculos

En prazo de envío de suxestións: 05/11/2019 - 25/11/2019  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Proxecto de decreto sobre vixilancia sanitaria das augas de baño de Galicia

En prazo de envío de suxestións: 23/10/2019 - 13/11/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Proxecto de decreto polo que se regula o informe de avaliación dos edificios e se crea o seu rexistro na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
En prazo de envío de suxestións: 03/10/2019 - 03/12/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Proxecto de decreto polo que se aproban as directrices de paisaxe de Galicia

Recibíronse 2 suxestións para esta norma