Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Infraestruturas e Mobilidade

Ten dispoñibles para consulta 9 normativas en tramitación:

Data de publicación no DOG: 31/05/2023 | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Decreto 51/2023, do 11 de maio, polo que se modifica o Regulamento xeral de estradas de Galicia, aprobado mediante Decreto 66/2016, do 26 de maio

Data de publicación no DOG: 18/04/2023 | Infraestruturas e Mobilidade - Axencia Galega de Infraestruturas

Decreto 29/2023, do 30 de marzo, sobre a xestión da seguridade das estradas de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma

Data de publicación no DOG: 16/03/2021 | Infraestruturas e Mobilidade - Dirección Xeral de Mobilidade

Decreto 44/2021, do 28 de xaneiro, polo que se modifica o Decreto 228/2008, do 2 de outubro, sobre a prestación de servizos de transporte marítimo de persoas en augas interiores de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma

Data de publicación no DOG: 03/03/2020 | Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 42/2020, do 30 de xaneiro, polo que se modifican determinadas disposicións vixentes en materia de augas

Recibiuse 1 suxestión para esta norma

Data de publicación no DOG: 10/01/2020 | Infraestruturas e Mobilidade

Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario

Recibíronse 4 suxestións para esta norma

Data de publicación no DOG: 31/12/2019 | Infraestruturas e Mobilidade

Orde do 18 de decembro de 2019 pola que se regula a tarifa específica Xente Nova no transporte público interurbano da competencia da Xunta de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma

Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 10/03/2022 | Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga

Recibíronse 20 suxestións para esta norma