Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Facenda

Ten dispoñibles para consulta 37 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 12/02/2021  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Decreto 23/2021, do 4 de febreiro, polo que se crean e se regulan os rexistros de Intermediarios de Crédito Inmobiliario e de Prestamistas Inmobiliarios da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 27/12/2019  | Facenda - Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Orde do 2 de decembro de 2019 pola que se regula a xestión das contas bancarias onde se depositan os fondos integrantes da Tesouraría da Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 27/12/2019  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas