Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Facenda

Ten dispoñibles para consulta 24 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 28/12/2018  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Data de publicación no DOG: 28/12/2018  | Facenda - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

Data de publicación no DOG: 29/12/2017  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Orde do 18 de decembro de 2017 pola que se establecen as normas de aplicación do imposto compensatorio ambiental mineiro

Data de publicación no DOG: 28/12/2017  | Facenda - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Lei 9/2017, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Data de publicación no DOG: 28/12/2017  | Facenda - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Lei 8/2017, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2018

Data de publicación no DOG: 31/03/2017  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Decreto 30/2017, do 30 de marzo, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Facenda