Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Facenda

Ten dispoñibles para consulta 33 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 27/12/2019  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Data de publicación no DOG: 27/12/2019  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020

Data de publicación no DOG: 02/12/2019  | Facenda - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Orde do 15 de novembro de 2019 sobre desenvolvemento da xestión orzamentaria dos ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital