Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Cultura, Educación e Universidade

Ten dispoñibles para consulta 25 normativas en tramitación:

Data de publicación no DOG: 10/05/2023 | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Proxecto de decreto polo que se modifica o Decreto 172/2015, do 29 de outubro, polo que se establece o plan de estudos das ensinanzas artísticas superiores de Deseño na Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 05/12/2022 | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto 204/2022, do 24 de novembro, polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e Dixital

Recibiuse 1 suxestión para esta norma

Data de publicación no DOG: 02/12/2022 | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Cultura

Decreto 202/2022, do 10 de novembro, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Centros Museísticos de Galicia

Data de publicación no DOG: 26/09/2022 | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto 157/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo do bacharelato na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 44 suxestións para esta norma

Data de publicación no DOG: 26/09/2022 | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto 156/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación secundaria obrigatoria na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 54 suxestións para esta norma

Data de publicación no DOG: 26/09/2022 | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia