Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 285 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 28/12/2018  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Data de publicación no DOG: 28/12/2018  | Facenda - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Lei 2/2018, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019

Data de publicación no DOG: 27/12/2018  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 20 de decembro de 2018 pola que se aproban os plans de xestión para recursos específicos en Galicia para o ano 2019

Data de publicación no DOG: 14/12/2018  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental e Cambio Climático

Orde do 26 de novembro de 2018 pola que se aproba a proposta de Ordenanza de protección contra a contaminación acústica de Galicia

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 08/11/2018  | Economía, Emprego e Industria - Dirección Xeral de Comercio e Consumo

Orde do 26 de outubro de 2018 pola que se regula a concesión, uso e control da marca de Artesanía de Galicia, propiedade da Xunta de Galicia

Data de publicación no DOG: 25/10/2018  | Economía, Emprego e Industria - Secretaría Xeral de Emprego

Decreto 135/2018, do 4 de outubro, polo que se regulan os Premios de Responsabilidade Social Empresarial de Galicia (Premios RSE Galicia)