Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 338 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 10/01/2020  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto 168/2019, do 12 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto

Data de publicación no DOG: 08/01/2020  | Medio Rural

Decreto 167/2019, do 5 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas

Recibíronse 2 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 03/01/2020  | Economía, Emprego e Industria - Dirección Xeral de Enerxía e Minas

Lei 8/2019, do 23 de decembro, de regulación do aproveitamento lúdico das augas termais de Galicia

Recibíronse 17 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 31/12/2019  | Infraestruturas e Mobilidade

Orde do 18 de decembro de 2019 pola que se regula a tarifa específica Xente Nova no transporte público interurbano da competencia da Xunta de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 27/12/2019  | Facenda - Dirección Xeral de Política Financeira, Tesouro e Fondos Europeos

Orde do 2 de decembro de 2019 pola que se regula a xestión das contas bancarias onde se depositan os fondos integrantes da Tesouraría da Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 27/12/2019  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 7/2019, do 23 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Data de publicación no DOG: 27/12/2019  | Facenda - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 6/2019, do 23 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2020