Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 285 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 16/05/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Decreto 49/2019, do 2 de maio, polo que se modifica o Decreto 15/2018, do 25 de xaneiro, polo que se crea e se regula o Observatorio Autonómico dos Ríos de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 02/05/2019  | Infraestruturas e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Lei 1/2019, do 22 abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 29/04/2019  | Política Social - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 43/2019, do 11 de abril, polo que se crea e se regula o Observatorio Galego da Familia e da Infancia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 12/04/2019  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Secretaría Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Decreto 38/2019, do 14 de marzo, polo que se aproba a catalogación dos tramos urbanos e naturais das praias de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 10/04/2019  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Emerxencias e Interior

Decreto 37/2019, do 21 de marzo, polo que se determinan os órganos competentes e outras medidas para o control dos riscos inherentes aos accidentes graves nos cales interveñan substancias perigosas