Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 549 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 26/09/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto 155/2022, do 15 de setembro, polo que se establecen a ordenación e o currículo da educación primaria na Comunidade Autónoma de Galicia

Data de publicación no DOG: 20/09/2022  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Decreto 154/2022, do 1 de setembro, polo que se crea o Consello da Calidade do Aire de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 20/09/2022  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde do 12 de setembro de 2022 pola que se establecen normas en relación coa comercialización dos produtos ecolóxicos

Data de publicación no DOG: 15/09/2022  | Medio Rural - Axencia Galega da Calidade Alimentaria

Orde do 7 de setembro de 2022 pola que se aproba o Manual de uso dos distintivos da artesanía alimentaria

Data de publicación no DOG: 09/09/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto 150/2022, do 8 de setembro, polo que se establece a ordenación e o currículo da educación infantil na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 12/08/2022  | Infraestruturas e Mobilidade - Secretaría Xeral Técnica

Lei 1/2022, do 12 de xullo, de mellora da xestión do ciclo integral da auga

Recibíronse 20 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 11/07/2022  | Mar - Dirección Xeral de Desenvolvemento Pesqueiro

Orde do 27 de xuño de 2022 pola que se crea a Rede entre o sector pesqueiro e organismos científicos na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma