Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 549 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 30/12/2022  | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Lei 6/2022, do 27 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2023

Data de publicación no DOG: 30/12/2022  | Facenda e Administración Pública - Secretaría Xeral Técnica e do Patrimonio

Lei 7/2022, do 27 de decembro, de medidas fiscais e administrativas

Data de publicación no DOG: 30/12/2022  | Facenda e Administración Pública - Axencia Tributaria de Galicia

Orde do 23 de decembro de 2022 pola que se establecen as normas de xestión e liquidación do imposto sobre o depósito de residuos en vertedoiros, a incineración e a coincineración de residuos (Idires)

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 23/12/2022  | Facenda e Administración Pública - Dirección Xeral da Función Pública

Lei 5/2022, do 21 de decembro, de medidas urxentes para a redución da temporalidade no emprego público da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 05/12/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto 204/2022, do 24 de novembro, polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e Dixital

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 02/12/2022  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 201/2022, do 17 de novembro, polo que se modifica o Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo que se regula o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible