Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles para consulta 70 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 10/11/2017  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 105/2017, do 28 de setembro, polo que se regula o sistema de garantía de tempos máximos de acceso ás prestacións sanitarias públicas

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 10/04/2017  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 38/2017, do 23 de marzo, polo que se regula a instalación e o uso de desfibriladores externos fóra do ámbito sanitario, e se crea o seu rexistro

Recibíronse 14 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 30/09/2016  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 19 de setembro de 2016 pola que se crea e regula a carpeta persoal de saúde

Data de publicación no DOG: 11/07/2016  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Orde do 29 de xuño de 2016 pola que se prorroga o prazo de validez dos carnés de biocidas