Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 363 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 09/12/2019  | Mar - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 153/2019, do 21 de novembro, polo que se regula o réxime de conservación e explotación dos recursos marisqueiros e das algas

Recibíronse 7 suxestións para esta norma
Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 05/12/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda - Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo

Anteproxecto de Lei de Ordenación do Territorio de Galicia

Recibíronse 5 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 02/12/2019  | Facenda - Dirección Xeral de Planificación e Orzamentos

Orde do 15 de novembro de 2019 sobre desenvolvemento da xestión orzamentaria dos ingresos procedentes de transferencias correntes e de capital

Data de publicación no DOG: 27/11/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 150/2019, do 7 de novembro, polo que se crea e se regula a Comisión Galega das Enfermidades Raras

Data de publicación no DOG: 14/11/2019  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda; Dirección Xeral de Patrimonio Natural

Decreto 142/2019, do 31 de outubro, polo que se crea a Comisión interdepartamental para o seguimento da Axenda 2030 en Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 31/10/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 137/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica do Servizo Galego de Saúde

Data de publicación no DOG: 31/10/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 136/2019, do 10 de outubro, polo que se establece a estrutura orgánica da Consellería de Sanidade