Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 533 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 05/12/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Educación e Formación Profesional

Decreto 204/2022, do 24 de novembro, polo que se crea o Centro de Innovación Educativa e Dixital

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 02/12/2022  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 201/2022, do 17 de novembro, polo que se modifica o Decreto 74/2006, do 30 de marzo, polo que se regula o Consello Galego de Medio Ambiente e Desenvolvemento Sostible

Data de publicación no DOG: 02/12/2022  | Cultura, Educación e Universidade - Secretaría Xeral de Cultura

Decreto 202/2022, do 10 de novembro, polo que se regula a composición e o funcionamento do Consello de Centros Museísticos de Galicia

Data de publicación no DOG: 27/10/2022  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto 175/2022, do 13 de outubro, sobre vixilancia sanitaria das augas de baño de Galicia

Data de publicación no DOG: 21/10/2022  | Medio Ambiente, Ordenación do Territorio e Vivenda - Instituto Galego de Vivenda e Solo

Lei 3/2022, do 18 de outubro, de áreas empresariais de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma