Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 380 normativas nesta situación:
Data de aprobación do proxecto de lei polo Consello da Xunta para a súa remisión e tramitación no Parlamento: 30/01/2020  | Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións públicas e Xustiza - Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Proxecto de lei reguladora da acción exterior e cooperación para o desenvolvemento de Galicia

Recibíronse 6 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 28/01/2020  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Decreto 7/2020, do 9 de xaneiro, de inspección ambiental de Galicia

Data de publicación no DOG: 28/01/2020  | Medio Ambiente e Ordenación do Territorio - Dirección Xeral de Calidade Ambiental, Sostibilidade e Cambio Climático

Decreto 7/2020, do 9 de xaneiro, de inspección ambiental de Galicia

Data de publicación no DOG: 13/01/2020  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Orde do 27 de decembro de 2019 pola que se declara, de xeito provisional, como espazo natural de interese local, o espazo denominado Torre de Hércules, no concello da Coruña

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 10/01/2020  | Infraestruturas e Mobilidade

Lei 9/2019, do 11 de decembro, de medidas de garantía do abastecemento nos episodios de seca e nas situacións de risco sanitario

Recibíronse 4 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 10/01/2020  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto 168/2019, do 12 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro Galego de Exposición Laboral ao Amianto

Data de publicación no DOG: 08/01/2020  | Medio Rural

Decreto 167/2019, do 5 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Masas Consolidadas de Frondosas Autóctonas

Recibíronse 2 suxestións para esta norma