Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario
Ten dispoñibles para consulta 445 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 15/03/2021  | Vicepresidencia segunda e Consellería de Presidencia, Xustiza e Deportes - Dirección Xeral de Relacións Exteriores e coa Unión Europea

Lei 10/2021, do 9 de marzo, reguladora da acción exterior e da cooperación para o desenvolvemento de Galicia

Recibíronse 6 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 25/02/2021  | Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Lei 6/2021, do 17 de febreiro, de residuos e solos contaminados de Galicia

Recibíronse 21 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 25/02/2021  | Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades

Lei 7/2021, do 17 de febreiro, de museos e outros centros museísticos de Galicia

Recibíronse 3 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 19/02/2021  | Sanidade - Dirección Xeral de Saúde Pública

Decreto 28/2021, do 21 de xaneiro, polo que se adoptan medidas sobre a subministración directa da caza maior silvestre abatida na Comunidade Autónoma de Galicia

Recibíronse 7 suxestións para esta norma