Aprobada e publicada no DOG

Para facilitarlle o seguimento das últimas normativas tramitadas polos centros directivos ou entidades dependentes dos departamentos da Xunta de Galicia recóllense neste espazo aquelas disposicións que foron xa aprobadas e publicadas no Diario Oficial de Galicia dentro dos últimos catro anos, contado desde a data de publicación da norma no DOG. As persoas interesadas en ter información das normas que teñan un tempo de publicación superior, poden facer dita consulta no buscador do propio diario

Consellería de Sanidade

Ten dispoñibles para consulta 70 normativas nesta situación:
Data de publicación no DOG: 07/01/2019  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 168/2018, do 20 de decembro, polo que se crea e se regula o Rexistro de Pacientes con Enfermidades Raras da Comunidade Autónoma de Galicia

Recibiuse 1 suxestión para esta norma
Data de publicación no DOG: 26/06/2018  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 66/2018, do 14 de xuño, polo que se modifica o Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado, peche e transmisión de oficinas de farmacia

Recibíronse 89 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 26/06/2018  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Decreto 66/2018, do 14 de xuño, polo que se modifica o Decreto 146/2001, do 7 de xuño, sobre planificación, apertura, traslado, peche e transmisión de oficinas de farmacia

Recibíronse 19 suxestións para esta norma
Data de publicación no DOG: 09/04/2018  | Sanidade - Secretaría Xeral Técnica

Lei 1/2018, do 2 de abril, pola que se modifica a Lei 8/2008, do 10 de xullo, de saúde de Galicia

Recibíronse 1579 suxestións para esta norma